Rost

nu era timp
să primenesc aşteptarea
nici zorii
sau roadele apusului ieri

culegeam în joacă
cîte un bordei de piatră
al serioaselor furnici
şi dăruiam emotiv
fiecărei clipe
o amăgire scursă
din chipurile falnice
ale istovitoarelor zile

De Florina Stan

Related Blogs