Mai întâi a fost cuvântul

Şi mai întâi a fost cuvântul,
apoi piatra, muşchiul
şi ţărâna, lutul
din care a fost plămădit omul, întâiul,
după chipul şi asemănarea Sa
şi, precum vedeţi, frământat şi tălmăcit
prin veacuri s-a rostogolit
şi ca uleiul a ieşit
mereu la suprafaţă;

Să ne-nchinăm dar Lui
şi deopotrivă – aceluia
care ni la dat în dar
şi mai ales ne-a înzestrat cu harul
de a numi piatra-piatră,
muşchiul-muşchi
copacul-măr, păr,
bananier, avocado etc.

De Elena Agiu-Neacşu