Ce sunt eu?

Ce sunt eu în astă lume?
Unde umbrele separă,

Un argint de aur, spune
Unde-i tot ce mă-nconjoară?

Sunt minut, oră, mileniu?
Trecut, prezent ori viitor?
Şlefuiesc eu ca un geniu?
Ori sunt vânt, pasăre-n zbor.

Cred că m-am născut să mor 
Ori am murit pentru a mă fi născut
Toţi m-aţi împiedicat să zbor
Tot ce-am fost, sunt, voi fi... a durut

Soarele cred că mi-a zis
Că mereu va fi cu mine
Mi-a sălăşluit paradis
Dar cred că era pentru tine!?

de Voinea Cristina Ramona