O, stea a infinutului

O, stea a infinitului,
Ce-ai apus în zările necunoscutului,
De ce te-ai ascuns în umbra întunericului,
Ca să nu mai vezi răsăritul soarelui?

O, stea a singurătăţii
Ce-ai ieşit din lanţurile eternităţii,
Leagă-mă cu iubirea dimineţii
Ca să pot vedea amurgul vieţii.

O, stea a puterii
Ce-ai luminat străfundurile inimii,
Dăruieşte-mi raza neînfrângerii
Ca să pot atinge aripa primăverii.

O, stea a măiestriei,
Îţi dedic cântecele veşniciei.
Adu-mi zările bucuriei
Şi adoarme-mă-n clipele mărinimiei.

De  Iancu Cristian-Mihai