Categories

Archive

Matilda – tainele bucuriei

Am cunoscut-o pe Matilda realmente inopinat. În vremea aceea lucram la o editură care publica lucrări și cărți despre artă. Ne deschisesem si o prăvăile. Acolo, printre rafturi ce gemeau sub greutatea cărtilor, am întâlnit-o prima oară.

Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Notice | Disclaimer | Anti-spam Policy | E-mail Policy | External Links Policy

Parteneri:

CreativeInch