Timp

Mi-ai prins în păr cristale din clepsidră…
Mă hrăneai cu slove de iubire,
Siluetă fugară…

Ca o aripă a unui înger plămădit,
Ai transformat iubirea în cuvinte,
Şi în inimă ai clădit ,
Parfumul de cuvinte.

De Gheorghica Roxana Liliana