Documente interzise

Perechi de ochi – culori curcubitacee
Înfloresc în grădini înmiresmate
De iubire –
Flori născute pe altarul jertfei de sine,
Flori născute prin jurăminte divine,
Flori născute, la rându-le să înflorească…
În legea nescrisă a iubirii interzise
Flori de cuvânt se nasc în miez de noapte
Şi şoapte neplânse lăcrimează obrazul
Fecioarei…

Interzisă-i iubirea aceasta de lut
Şi offu-i pe veşnicie închis
i-l înţelege doar perechea cealaltă de ochi –
Curcubeul nu vrut-a lumii s-arate;
Documente interzise astăzi, şi ieri –
Dintotdeauna…
Doar floarea Cuvântului să-i vadă
Prin vis şi să-şi plângă sorocul
Nenunţii…

Perechi de ochi în faţa altarului încremeniţi
Răsar, petrec şi dispar – himere de vis
Flori născute din jertfa supremă a Iubirii –
Divinul să ierte păcatul de ieri şi de azi
Legea nescrisă pe pergamentul din Sfântul Altar
Să dăinuie, norodul Chivotul să-şi apere;
Astfel Copacul cel Mare roadă multă va da
La umbra-i  liniştea minţii s-o aflăm
Şi hrana duhovnicească…

 

De Olariu Elena