Începuturi

Şi a fost prima clipă
Când lumina am zărit-o
Şi am ţâşnit în lume
Ţipându-mi bucuria.

Şi a fost prima zi de şcoalâ
Când timd eu am păşit
În altarul inţelepciunii
Şoptindu-mi curiozitatea.

Şi a fost prima iubire
Când sufletul a prins aripi
Şi-n zbor a început să urce
Dulcele mister al lumii

Şi a fost şi prima dată
Când pentru o altă fiinţă
Născut-am un început
Şi o nouă viaţă

Şi vor mai fi şi alte începuturi
Cănd voi scrie în a lumii carte
Şi voi păşi cu toate adunate
Spre marele început.

De Otilia Ionescu