Doina de Marinela Tofan

Doină,vint călduţ de vară
Cu miros de piine-n ţară

Si cu spice aurite
Lanuri lungi,nemărginite.
Doină,frunză de zăvoi
Si cu turmele de oi
Doină,floarea cea de fag
Doină cu ciobanul drag.
Doină,tu,ploiţă rară
Farmeci toată lumea-n ţară
Tu răsuni asa duios,
De tot neamu-i bucuros.
Doină,limpede izvor,
In  inima tuturor
Doină,tu la Vechiul Beci 
Ai rămas izvor pe veci.