Mă lovesc

Mă lovesc de neputinţă
De noapte şi de clipe
Mă încurc în biruinţă
În desfătare şi neîncredere
Mă zgârie cuvântul spus cu înşelăciune
Particule de strălucire
Mă osândesc fără voinţă
Mă adâncesc în neîmplinire
Sădită cu ştiinţă
De cei ce vor să pară
Culegători de năzuinţe

De Gabriela Popescu