Al regăsirii manuscris

Sufletul e lipsit de a inimii bătaie
Asemeni unui felinar,fără urmă de văpaie!
Nicicând nu se va înălța la cer
Precum privirea unui înger…
Iubirea este cristalina întruchipare
A unui strigăt fără chemare!
Sentimente ce se oglindesc în amintiri
Devenind manuscris al unei regăsiri…
Suspinul nostalgiei conturează a fericirii umbră
Surâsul gândurilor pierzându-și, în cenușă, orice urmă..
Idila unor trăiri, de trecut pastelate
Ia forma unor stele, de prezent întunecate!
Visele încătușate în a destinului ruină
Au doar lipsa speranței drept vină…
A speranței că, în al regăsirii manuscris
Rostul iertării va putea fi scris!

Oneț Liana Emanuela


Cluj-Napoca