Categories

Archive

Existenţã evanescentã

Omul cãtre existenţa sa: – Îţi simţi ivirea grãbitã Tresari neobositã, Înduri şi ierţi Clipeşti plãpând Sau zaci tãcând. Aştepţi o razã vie, Învãluitã-n bucurie Şi presãratã cu melancolie. Existenţa cãtre om: – Eşti doar o clipã suspendatã Un gând Read more ›