Categories

Archive

Timp

Mi-ai prins în păr cristale din clepsidră… Mă hrăneai cu slove de iubire, Siluetă fugară… Ca o aripă a unui înger plămădit, Ai transformat iubirea în cuvinte, Şi în inimă ai clădit , Parfumul de cuvinte. De Gheorghica Roxana Liliana

Ochi

Ochii ei, ca ruginiul frunzelor de toamnă, De-un cenuşiu abstract, Doar ochi mici şi trişti…