Categories

Archive

Păsările-cumpănă

S-au arătat într-o zi ploioasă de primăvară. Au săgetat văzduhul cu trupurile lor firave, s-au rotit de parcă erau bete de fericire-şi , apoi , au coborât pe pământul reavăn. Dintr-o dată s-au auzit strigăte :

Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Notice | Disclaimer | Anti-spam Policy | E-mail Policy | External Links Policy

Parteneri:

CreativeInch