Categories

Archive

Magia gândurilor abstracte

Aceasta este MAGIA existenţei noastre : regăsirea şi reîntregirea perechii androginice iniţiale, definitivarea noastră ca fiinţe umane, după chipul şi asemănarea Creatorului

Magia nepătrunsului

Sunt şi eu cuprins în pântecul balenei uriaşe a lui Eliade, în pânza unui păianjen „serghian”, într-un joc al ielelor