Mica făptură omenească

Dintr-o virgulă şi-un punct unire
Cu binecuvântarea divină
În apa care pluteşte viaţa
Se naşte în nouă luni, speranţa.

Unirii trupurilor dorite
Şi a sufletelor reunite
Pe veci în puterea Sa divină
Binecuvântată – zi lumină.

Mare, este o mare minune
Să aduci un copilaş pe lume!
Participi şi tu la creaţie
Având aceeaşi revelaţie.

De Irina Rusu